Hívjon Fel

Szüksége van segítségre?  

Hívjon Fel +36 30 705 48 71

Hétfő-Péntek 9:00 - 20:00


ADATVÉDELMI ÉS COOKIES POLITIKA

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Figyelemmel az Európai Parlament által 2016. április 27-én elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Általános Rendelet (a továbbiakban: ÁAR) 2018. május 25-én történt hatályba lépésére tájékoztatom, hogy Önt az alábbiakban meghatározott, az Ön személyes adatainak Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. általi kezelésével kapcsolatos jogok illetik meg. A Vasco Electronics székhelye: Krakkó, al. Pokoju 1 lok.350.

1. Személyes adatok kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője a Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., székhelye: Krakkó, al. Pokoju 1, lok.350, 31-548 Krakkó.

Ön az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba: e-mail útján: gdpr@vasco-electronics.com.

2. Az Ön személyes adatainak kezelése az alábbi célokbók történik:

 • a szolgáltatás beárazása és teljesítése — az ÁAR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján (szükséges a szerződés megkötéséhez és/vagy teljesítéséhez);
 • reklamáció elbírálása — az ÁAR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján (szükséges a szerződés megkötéséhez és/vagy teljesítéséhez);
 • e-mail üzenetek küldése a vevői panelben található közleményekről — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke az ügyfél tájékoztatása a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tevékenységekről a szolgáltatás-igénybevétel komfortjának javítása céljából;
 • a szolgáltatás teljesítésével összefüggő telefonos kapcsolattartás — az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • számla kiállítása és az adójogból adódó egyéb kötelezettségek teljesítése — az ÁAR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján (ahhoz szükséges, hogy a Társaság tudja a jogi kötelezettségét teljesíteni);
 • kifizetetlen megkeresések tárolása — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke az új ügyfelek megszerzése és több szolgáltatás teljesítése;
 • kedvezmény megadása — az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • igények megállapítása, érvényesítése vagy igények elleni védelem — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a vagyoni érdekének védelme;
 • archiválás és bizonyítás, a tények bizonyítására felhasználható információk biztosítása céljából — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke pl. az állami szervek számára szükséges információk birtoklása;
 • elemzés, mely egyebek mellett az internetes oldal használata során automatikusan gyűjtött adatok elemzéséből áll, ideértve a cookie fájlokat — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a felhasználók aktivitásának megismerése;
 • weboldal kezelése — az ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján (az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése); a Társaság jogos érdeke a szolgáltatás hatékony kezelése;
 • kommentár elhelyezése a weboldalon — az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);
 • az Ön véleményének elhelyezése szolgáltatásokra vonatkozóan — az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján (hozzájárulás megadása);

Önnek jogában áll a megadott hozzájárulást bármikor visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti azon feldolgozás jogszerűségét, mely a hozzájárulás alapján történt annak visszavonása előtt.

Valamennyi személyes adat megadása önkéntes, azonban:

 • olyan adatok megadása, mint név és e-mail cím szükséges a szolgáltatás beárazásához és a szerződés megkötéséhez (ezen adatok nélkül a szolgáltatás teljesítése nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint név, e-mail cím, megbízás száma a reklamáció elbírálásához szükséges, pénzösszeg visszaszolgáltatása esetén pedig — szükséges a lakcím és a bankszámlaszám megadása is (ezen adatok nélkül a reklamáció ill. visszatérítés elbírálása nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint családi- és utónév vagy cégnév, székhely címe, adószám a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla kiállításához szükséges és jogszabályból adódik (ezen adatok nélkül a számla kiállítása nem lehetséges);
 • olyan adatok megadása, mint név és e-mail cím szükséges a jövőbeli szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmény megadásához (ezen adatok nélkül a kedvezmény megadása nem lehetséges).

3. A személyes adatok átvevői

Az Ön személyes adatai futárjaink, jogászaink, fizetéseket kezelő cégek, hosting cég, könyvelő cég, biztosító, ERP rendszer fenntartásáért felelős cég, a vevőszolgálat irányításáért felelős cég rendelkezésére bocsáthatók; ezen kívül a cégünk jogszabály alapján kötelezhető arra, hogy az Ön személyes adatait magán- és közjellegű szervezeteknek adja át.

4. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra az automatizált döntéshozatal céljából

Az Ön személyes adatai nem kerülnek felhasználásra az automatizált döntéshozatalhoz, ideértve a profilozást is;

5. Személyes adatok átadása harmadik állam vagy nemzetközi szervezet számára

Az Adatkezelő nem adja át az Ön személyes adatait más országokba, különösen az Európai Gazdasági Térségen (mely Európai Uniót, Norvégiát, Liechtensteint és Izlandot foglalja magában) kívüli országokba, sem a nemzetközi szervezetek számára.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

Az Ön személyes adatai tárolásra kerülnek:

 • a szerződés ideje alatt — a szerződés megkötése és teljesítése érdekében feldolgozott személyes adatok esetén;
 • 3 évig illetve 10 + 1 évig — olyan személyes adatok tekintetében, melyek az igények megállapítása, érvényesítése és azokkal elleni védelem céljából kerülnek kezelésre (az időszak tartama attól függ, hogy mindkét fél vállalkozó-e vagy sem);
 • 6 hónapon keresztül — olyan személyes adatok tekintetében, melyek a szolgáltatás beárazásánál kerültek gyűjtésre, és egyidejűleg nem történt a szerződés azonnali megkötése, azaz a szerződés esetleges megkötése céljából gyűjtött adatok;
 • 5 évig — olyan személyes adatok tekintetében, melyek az adókötelezettségek teljesítése céljából kerülnek kezelésre;
 • a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelés céljának eléréséig, azonban legfeljebb 5 évig — a hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében;
 • a tiltakozás eredményes benyújtásáig vagy az adatkezelés céljának eléréséig, azonban legfeljebb 5 évig — olyan személyes adatok tekintetében, amelyek kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése alapján vagy marketing célokra történik;
 • az adatok elavulásáig vagy alkalmasságának elvesztéséig, azonban legfeljebb 3 évig — főleg az analitikai célokra és cookies felhasználására használt, illetve a weboldal kezeléséhez feldolgozott személyes adatok tekintetében.

7. Információk az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról.

Önnek jogában áll: az adattartalomhoz hozzáférést kérni, adatok helyesbítését, törlését, feldolgozásának korlátozását, átvitelét kérni ill. feldolgozásuk ellen tiltakozni.

Az Ön jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:

 1. a. e-mail címen - gdpr@vasco-electronics.com
 2. b. levélben a következő címen – Vasco Electronics, ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice.

A kérelemben meg kell adnia azokat az adatokat, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyértelműen azonosíthassuk Önt.

8. Információ a felügyeleti szerv felé benyújtható panasz jogáról

Jogában áll a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervhez– az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – panaszt intézni, ha úgy látja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése jogsértő.

Cookie fájlok felhasználási politika a elektronikus-forditogepek.hu szolgáltatás keretében

Általános információk

A honlap tulajdonosa a Vasco Electronics Sp. z o.o. SKA, melynek székhelye Krakkó (a továbbiakban: "weboldal").

Tiszteletben tartjuk a www.elektronikus-forditogepek.hu weboldal Felhasználóinak a személyi jogait, ezért olyan szervezeti és technikai megoldásokat használunk, amelyek megakadályozzák, hogy harmadik felek beavatkozzanak felhasználóink személyes adataiba.

2. A védelem szintjei

Célunk az alábbi vonatkozó jogszabályok által előírt védelem biztosítása:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény,
 • A távközlési törvényről szóló 2004. július 16-i törvény.

A webáruházban történő vásárlások az SSL protokoll segítségével valósulnak meg, ami egy speciális adatátviteli szabvány, melyben az adatátvitel során kódolással biztosítják az adatvédelmet.

Webhelyünkön olyan linkeket helyezünk el, amelyeken keresztül a felhasználó más webhelyeket érhet el. A weboldal használata során a funkciók javítása érdekében a mellékelt linkeken keresztül más szolgáltatók (például Facebook, Twitter, Google) sütiket (ang. cookies) helyezhetnek el a készülékén.

A fent megjelölt jogi alanyok által létrehozott sütik használatának szabályaira és azok adatvédelmi szabályzatára a weboldalnak nincs ráhatása. Javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályokat és a sütik használatának szabályait, mielőtt más weboldalakat használna.

3. Szótár

 • Süti (ang. cookie) - a weboldal által a Felhasználó számítógépén elmentett információ, ezeket az információkat a weboldal a számítógép újabb csatlakozása során leolvashatja.
 • Rendszernapló - a felhasználó számítógépén tárolt információk, amelyeket a számítógép minden csatlakozásnál továbbít. Számos adatot tartalmazhat, így például az IP-címet, amelyek segítségével például meghatározható az eszköz helye.
 • IP-cím - egy egyedi szám, minden internet csatlakozással bíró számítógép rendelkezik vele. Lehet statikus vagy dinamikus attól függően, hogy miként csatlakozik az eszközhöz (tartósan vagy kiosztva).
 • URL-cím – Internet erőforrás címzési formátuma, de leggyakrabban a weboldal címmel összefüggésben beszélünk róla. A webhely címek URL-formátumon alapulnak.

4. Adatgyűjtés

Az URL-címek által felismert kiszolgálókhoz irányított, alábbiakra vonatkozó lekérdezéseket tároljuk:

 • a terminál eszköz IP-címe,
 • felhasználói munkaállomás, ha azonosítható a http protokollon keresztül,
 • az engedélyezési folyamat során megadott felhasználói név,
 • a lekérdezés beérkezési ideje,
 • a http parancs első sora,
 • http válaszkód, a kiszolgáló által küldött adatok mennyisége,
 • a korábban felkeresett webhely URL-címének hivatkozása, ha a weboldalra külső kiszolgálón keresztül érkezik a felhasználó,
 • a felhasználó böngészőjére vonatkozó információk,
 • a tranzakció során felmerülő hibákra vonatkozó információk.

Ezek az adatok nem teszik lehetővé a weboldalakat meglátogató személyek közvetlen azonosítását. A weboldal a sütikben található adatok kivételével nem gyűjt automatikusan semmilyen más információt.

A webáruház nem gyűjti, tárolja és nem teszi közzé harmadik feleknek a hitelkártya adatokat. A hitelkártyával történő fizetéseket partnerünk, a SixPayments cég végzi, mely az adatok feldolgozásának megbízhatóságáról és biztonságáról ismert.

Bármikor módosíthatja a böngészőjének adatvédelmi beállításait.

Hogyan?

Az alábbi linkre kattintva lépésről lépésre elmagyarázzuk.

5. Sütik, azaz a sütik felhasználására vonatkozó szabályzat

Honlapunkon A távközlési jogról szóló, 2004. július 16-i törvény 173. cikkének megfelelően sütiket használunk. Ezek általában a felhasználó végberendezésén tárolt szöveges fájlok, IT adatok. Általában a származási weboldal nevét, a tárolási időt és számot tartalmazzák.

A következő sütiket használjuk fel:

munkafolyamat - végkészüléken kijelentkezésig vagy a szolgáltatás elhagyásáig tárolt sütik, állandó - a terminálkészüléken a sütik paramétereiben megadott időtartamig, vagy amíg a felhasználó által történő törlésig tárolt sütik, teljesítmény - a weboldal használatával kapcsolatos információkat tartalmazó sütik, szükséges – a megrendelés helyes végrehajtásához szükséges sütik, funkcionális – a felhasználói beállításokat „megjegyző” és a szolgáltatás személyre szabását biztosító sütik, saját – a weboldal által közzétett sütik, külső - a Webhelytől eltérő webhelyről érkező sütik.

Ezek a fájlok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását vagy a személyes adatainak meghatározását. A gyűjtött információk körét az Ön által használt böngésző beállításainak módosításával befolyásolhatja. A beállítások igényeire szabásához, illetve a sütik tárolási és fogadási feltételeinek megváltoztatásához javasoljuk a böngésző "súgó" opciójának használatát.

A böngésző adatvédelmi beállításainak megváltoztatását:

A sütik beállításainak módosítására vonatkozó információk a legnépszerűbb keresőprogramokban:

 • Google Chrome - Kattintson a menüre (a jobb felső sarokban), Beállítások fül, majd a Speciális beállítások megjelenítése elemre. Az "Adatvédelem" részben kattintson a Tartalombeállítások gombra. A "Cookie-k" részben módosíthatja a sütik következő beállításait: Cookie-k törlése, alapértelmezett cookie-blokkolás, alapértelmezett cookie-engedélyezés, cookie-k és webhelyadatok alapértelmezett mentése a böngésző bezárásához, adott webhelyhez tartozó cookie-k kivételeinek beállítása.
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0 - A böngésző menüből (jobb felső sarokban): Eszközök> Internetbeállítások> Adatvédelem, Oldalak gomb. A csúszkával állítsa be a szintet, és hagyja jóvá a változtatást az OK gombbal.
 • Mozilla Firefox - A böngésző menüből: Eszközök> Beállítások> Adatvédelem. Aktiválja a Firefox mezőt: "felhasználói beállításokat fog használni". A sütik használatáról a következő opció bejelölésével dönthet: Sütik engedélyezése.
 • Opera - A böngésző menüből: Eszközök> Beállítások> Speciális beállítások. A sütik használatáról a következő opció bejelölésével dönthet: Sütik.
 • Safari - A Safari legördülő menüjében válassza a Beállítások opciót, majd kattintson a Biztonság ikonra. Itt megadhatja a kívánt biztonsági szintet a "Cookie-k engedélyezése" mezőben.

Sütikkel kapcsolatos további információ a https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti címen vagy a böngésző menü "Súgó" részében érhető el.

Minden felhasználónak joga van saját magának beállítania a kívánt adatvédelmi szintet és a sütik típusát.

Az adatkezelő a süti fájlokat a Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatos információk gyűjtésére használja fel. A sütik különösen a következőket teszik lehetővé:

 • a Felhasználó munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), aminek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újra beírnia felhasználónevét és jelszavát a Weboldal minden aloldalára történő átlépéskor,
 • a Weboldal a felhasználók igényeire történő személyre szabása, statisztikák megtekintése.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket és fenntartásokat az alábbi címre küldheti: mail@elektronikus-forditogepek.hu.

A weboldal Felhasználójának végberendezésén a sütiket elhelyező és hozzájuk elérést szerző alany a www.elektronikus-forditogepek.hu weboldal üzemeltetője, akinek székhelye:

Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A.
Al. Pokoju 1, lok.350
31-548 Krakkó
Lengyelország